Auto plin Banja Luka

Da je voziti na auto plin banja luka, sigurnije nego na benzin. Ima više razloga, a prvi i najosnovniji je taj što u plinskoj boci nema kisika, a za eksploziju nam treba kisik. Drugi razlog je to što kod benzina može doći do curenja ako se rezervoar ošteti ili auto prevrne, dok je kod auto plina banja luka  to nemoguće jer na plinskom rezervoaru postoje sigurnosni ventili koji to sprečavaju. Također ne može doći ni do pucanja  boce, jer je boca od čelika debljine 3.5 – 4mm.

KVALITET

STRUČNOST

OPREMA

Šta je auto plin?

Auto plin (autogas) je u stvari smjesa propan-butan koja je kod nas u širokoj primjeni već desetljećima. Upotreba propan-butan smjese idealna je za korištenje u automobilima jer se njena iskoristivost temelji na odličnim fizikalno-kemijskim svojstvima:

  • visokom oktanskom broju,
  • visokoj ogrjevnoj vrijednosti,
  • lakoj isparljivosti i
  • lakom stvaranju homogenih smjesa

Plin se i u domaćinstvu koristi kao alternativni izvor energije odnosno sve češće kao glavni izvor toplinske energije, a već se godinama uspješno koristi i kao alternativno gorivo u automobilima.

Kako funkcioniše autoplin uređaj u automobilu?

Kao prvo, potrebno je kod ovlaštene kompanije doći sa svojim vozilom kako bi stručno osoblje utvrdilo koji autoplin uređaj odgovara motoru Vašeg vozila. Nakon odabira prikladnog autoplin uređaja i rezervoara (koji može biti različitih oblika i zapremina), ugrađuje se autoplin uređaj sa svim pripadajućim dijelovima.

Sam autoplin uređaj funkcioniše tako da umjesto ubrizgavanja benzina u komoru za sagorijevanje ‘ubacuje’ propan-butan smjesu.
Prilikom paljenja, vozilo se pokreće na benzin. Automatski sistem u autoplin uređaju nakon vrlo kratkog vremena prebacuje režim vožnje sa benzina na plin. U samoj vožnji vozač uopšte neće znati kada će se vozilo prebaciti sa benzinskog na plinski pogon. Vozač to može vidjeti na indikatoru na kojem, po želji, i ručno može promijeniti vrstu pogonskog goriva.

Klijenti o nama