Kontakt

ul.Pilanska bb (krug velesajma), Banja Luka
+387 65 894 532, +387 65 489 766, +387 66 977 922